Domenii: cadastru, geodezie, topografie si cartografie

Executam planuri topografice, planuri banda, planuri pentru reprezentare PUZ, planuri topografice pentru terenuri de concesionare, delimitari teritoriale administrative, trasari, etc.

Ce este cadastrul?

Cadastru Iasi

Cadastrul este un sistem unitar si obligatoriu de evidenta si inventariere sistematica a tuturor bunurilor imobile de pe teritoriul tarii din punct de vedere cantitativ, calitativ si juridic, indiferent in posesia cui se afla bunurile, precum si reprezentarea acestora pe planurile cadastrale si in documentele cadastrale, si in cartea funciara in vederea realizarii publicitatii imobiliare.

S.C. GRUP CINCI S.R.L. are ca obiect principal de activitate elaborarea lucrarilor de specialitate din domeniul geodeziei, topografiei, cadastrului si cartografiei pe teritoriul României.

Caracteristicile cadastrului:

Topografie Iasi

Cadastrul are un caracter obiectiv - pentru ca exprima intotdeauna realitatea din teren, care este independenta de vointa omului sau de natura societatii

Cadastrul are un caracter unitar - pentru ca se executa dupa instructiuni si norme unice si foloseste un limbaj unic

Cadastrul are un caracter istoric - pentru ca tine seama de legitatiile sociale, mai ales prin caracterul proprietatii, care diferentiaza o societate de alta

Cadastrul are un caracter dinamic - pentru ca reflecta realitatea naturala in continua transformare, ceea ce impune necesitatea unei intretineri permanente

Cadastrul are un caracter general - pentru ca satisface cerintele de baza pentru toate sectoarele economiei nationale

Cadastrul are un caracter obligatoriu pe tot cuprinsul tarii si pentru toate institutiile care folosesc bunurile imobile

  Scopul lucrarilor de cadastru:

  Lucrarile de cadastru urmaresc rezolvarea urmatoarelor probleme:

 • Crearea unei baze juste pentru stabilirea impozitului pe terenuri si constructii
 • Aprecierea reala a activitatii economice, a agentilor de stat sau privati
 • Cunoasterea fondului imobiliar edilitar
 • Obtinerea de date reale asupra starii diverselor lucrari publice
 • Cunoasterea terenurilor destinate diferitelor sectoare ale economiei nationale
 • Coordonarea si planificarea diferentiata a productiei agricole
 • Cunoasterea, amenajarea si exploatarea nationala a paduriilor
 • Protectia mediului inconjurator

Importanta lucrarilor de cadastru:

Importanta cadastrului consta in faptul ca acesta furnizeaza date reale privitoare la bunurile imobile (pozitie, marime, folosinta, proprietar), necesare in toate ramurile economiei nationale. In acelasi timp, cadastrul este, pentru economia de piata, un instrument deosebit de important, pentru ca furnizeaza documentele care dau siguranta tranzactiilor care au loc pe piata bunurilor imobile.
De asemenea, importanta lucrarilor de cadastru este de prim ordin pentru intocmirea sistemelor informationale ale teritoriului, capabila sa furnizeze rapid date reale tuturor organismelor de gestionare si planificare a bunurilor imobile din diverse sectoare ale economiei nationale.

  Aspectele lucrarilor de cadastru:

  Lucrarile de cadastru urmaresc rezolvarea urmatoarelor probleme:

 • Aspectul cantitativ al lucrarilor de cadastru se refera la determinarea prin masuratori a pozitiei, configuratiei si marimii suprafetelor de terenuri pe categorii de folosinta si pe proprietari precum si la determinarea constructiilor, in functie de marimea suprafetei de teren pe care acestea sunt amplasate, de numarul de nivele, si de proprietarii lor.
 • Aspectul cantitativ se realizeaza prin functia tehnica a cadastrului.
 • Aspectul calitativ al cadastrului se realizeaza prin cunoasterea potentialului productiv al terenurilor precum si a carecteristicilor calitative ale constructiilor.
 • Pentru terenuri aspectul calitativ al lucrarilor de cadastru se refera la bonitarea cadastrala a solurilor dupa gradul de fertilitate, a categoriilor de folosinta dupa caracteristicile lor productive, a studiului privind degradarea terenurilor si a imbunatatirilor funciare (irigatii, indiguiri, desecari, combaterea eroziunii solului, etc).
 • Pentru constructii aspectul calitativ al cadastrului se realizeaza prin bonitarea constructiilor, cartarea cladiriilor dupa materiale de constructie, dotarea cu instalatii, gradul de confort, gradul de uzura al cladiriilor, dotarilor, etc.
 • Aspectul juridic al lucrarilor de cadastru se refera la proprietari si regimul juridic al constructiilor cu diferite destinatii si folosinte, la proprietari si dreptul de proprietate funciara si la situatia juridica a fondului funciar.

Date contact

cartografie iasi
 • Sediu social: Sos.Bucium nr.22, Tr.1, Ap.8, IASI
 • Punct de lucru: Sos.Bucium nr.22, Tr.2, parter, Ap.1, IASI
 • ORC: J22-2108-2003
 • CUI: RO 15903414
 • Banca: OTP BANK Sucursala IASI
 • Cont: RO88 OTPV 1400 0004 2712 RO01
 • Capital social: 50000 lei
 • Tel: 0722.GEODEZ / 0722.548.594
 • Fax: 0332.401.757 / 0332.81.88.99


 • Parteneri

 • Masuratori Topo
 • Romania Construct
 • www.dtdienstleistungen.de
 • Pentru a realiza documentatia pentrulucrarile topografice sunt necesare urmatoarele ACTE:


 • Act de proprietate al imobilului - doua copii, una dintre acestea legalizata;
 • Autorizatia de constructie si procesul verbal de receptie definitiva (daca imobilul s-a construit ulterior dobandirii terenului) - doua copii, dintre care una legalizata;
 • Schita anexata actului de proprietate – daca exista;
 • O copie dupa documentatia cadastrala (plan de amplasament si delimitare, fisa corp de proprietate) - daca acestea exista;
 • Act de indentitate al proprietarului/ proprietarilor - doua copii;

 • Preturile difera in functie de specificul lucrarii (cadastru, intabulare, localizarea si suprafata terenului, numarul de puncte de sprijin necesare).

  Acte necesare rezolvarii documentatiei de cadastru


 • Act de proprietate :
 • - act vanzare- cumparare si proces verbal de predare primire (in cazul cumpararii de la stat);

  - act donatie;

  - hotarare judecatoresca definitiva;

  - certificat mostenitor;

 • Acte identitate proprietar;
 • Cerere tip completata si semnata de proprietar;
 • Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se face lucrarea de cadastru.
 • Acte necesare rezolvarii documentatiei de cadastru


  Dosarul cu numarul cadastral acordat de Oficiul de cadastru, care contine:

 • Fisa corpului de proprietate
 • Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu figurarea vecinatatilor si calculul suprafetei in cazul terenurilor (curtilor)
 • Plan de incadrare in zona
 • Tabel delimitare vecinatati
 • Memoriu tehnic
 • Copii acte puse la dispozitie de proprietar.
 • Care sunt actele necesare pt. cadastru si intabulare pt. un apartament?


  Actele necesare la intocmirea unui dosar cadastral pentru un apartament sunt:


 • Copii legalizate dupa actele de proprietate ale apartamentului;
 • Copii xerox dupa actele de identitate ale proprietarilor;
 • Schita apartamentului in cazul in care exista;
 • planuri 1:500, planuri 1:2000;
 • cerere tip;
 • declaratie tip;
 • certicat fiscal.